Conducere
Primar:
Luni-Vineri: 08-12
Viceprimar:
08-13

Secretariat
Secretar:
08-14

Compartimentul taxe si impozite locale , financiar contabil
Contabil:
Luni-Vineri: 08-13
Inspector:
Luni-Vineri: 08-14

Compartimentul serviciu urbanism si amenajarea teritoriului
Inspector:
Luni-Vineri: 08-14

Compartimentul cadastru si agricultura
Inspector:
Luni-Vineri: 08-14
Referent:
Luni-Vineri: 08-14

Compartimentul autoritate tutelara , protectie sociala
Inspector:
Luni-Vineri: 08-14

Compartimentul administrativ
sofer:
Luni-Vineri: 08-14
Serviciul pentru situatii de urgenta:
8-13